Instrukcja

Instrukcja zachowania się OSOBY W KOSZU podczas lotu Balonem na ogrzane powietrze (BOP)

1. Lot balonem na ogrzane powietrze – podstawowe informacje.
Loty balonu na ogrzane powietrze zazwyczaj odbywają się wcześnie rano, pomiędzy 5.00 a 9.00 oraz wieczorem pomiędzy 17.00 a 21.00 (nie później niż 3 godziny po wschodzie słońca i nie wcześniej niż 3 godziny przed zachodem słońca, lot możliwy jest tylko w ciągu dnia). Prędkość wiatru przekraczająca 5 m/s uniemożliwia lot balonu na ogrzane powietrze. Wiatr to podstawowy czynnik powodujący ruch balonu na ogrzane powietrze w poziomie, dlatego balon zawsze porusza się z prędkością wiatru i zgodnie z jego kierunkiem. W związku z tym nie zawsze można precyzyjnie określić miejsce lądowania balonu, nawet w momencie startu. Hałas jaki powoduje płomień palnika to w przybliżeniu 115 dB. Jest to jeden z powodów dla których ani piloci ani organizatorzy nie mogą zagwarantować podczas lotu ciągłej komunikacji pasażera z bliskimi znajdującymi się w tym czasie na ziemi – patrz pkt 5. Pasażer powinien brać pod uwagę fakt, że załoga balonu na ogrzane powietrze musi wykonać obowiązkowe czynności po locie, co może trwać do 2 godzin.

2. Sprawy organizacyjne (przyjazd na miejsce startu, powrót z miejsca lądowania).
Pasażer powinien przybyć na wcześniej wyznaczone miejsce odprawy odbywającej się przed lotem. Balon na ogrzane powietrze może zabrać na pokład od 2 do 5 osób. Ilość pasażerów zależy od typu balonu na ogrzane powietrze. Kwestię przejazdu z odprawy przed lotem na miejsce startu oraz powrót z miejsca lądowania (rodzaj środka transportu) należy uzgodnić PRZED LOTEM! Załoga z pewnością doceni Państwa pomoc przy składaniu balonu po wylądowaniu.

3. Odpowiedni ubiór.
Jakakolwiek odzież codzienna jest odpowiednia (nie syntetyczna). Ubiór powinien być wygodny – preferowany sportowy i taki którego nie będzie żal ubrudzić a nawet zniszczyć. Obuwie również powinno być wygodne, najlepiej trekingowe, niewskazane są buty na wysokim obcasie. Bardzo przydatne w czasie lotu będzie również nakrycie głowy jak czapka czy chustka.

4. Czynności podczas przygotowania balonu na ogrzane powietrze do lotu.
Podstawowym obowiązkiem pasażera jest nie przeszkadzanie załodze podczas przygotowywania balonu do lotu, jednakże pasażer powinien wykonać czynności wskazane mu przez pilota lub szefa załogi.

5. Postępowanie podczas lotu balonem na ogrzane powietrze.
Przede wszystkim NICZEGO NIE DOTYKAĆ! Jednakże mile widziane jest opisywanie swoich wrażeń jak i dokumentowanie lotu przy użyciu aparatów fotograficznych bądź kamer video. W czasie lotu pilot nie zawsze będzie mógł udzielić odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Jak opisano w pkt.1 akapicie 2, prosimy o powstrzymanie się od próśb aby pilot skręcił w prawo bądź w lewo lub zmierzał do obranego przez Państwa miejsca. W koszu balonu na ogrzane powietrze należy przemieszczać się bez podskoków i na bezpośrednie żądanie pilota, zważywszy na to aby zajmowana pozycja nie przeszkadzała pilotowi w wykonywaniu jego czynności.
Zabronione jest: · zabieranie na lot zwierząt domowych/dzikich oraz małych dzieci o wzroście mniejszym niż wysokość burty balonu (ocena indywidualna),
· uczestniczenie w locie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
· palenie w czasie lotu.
W CZASIE LOTU NIE MA MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TOALETY!

6. Czynności w czasie i po wylądowaniu.
Przed lądowaniem należy schować aparat fotograficzny, kamerę video lub inne rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu w czasie lądowania. W momencie lądowania (kontaktu kosza z ziemią) należy ugiąć nogi, nie trzymać rąk na krawędzi kosza lecz złapać za jeden z uchwytów znajdujących się wewnątrz kosza balonu.
Pod żadnym pozorem, po wylądowaniu, nie wolno opuszczać kosza balonu bez wyraźnego polecenia pilota! – patrz pkt 5.

Jeżeli panicznie boisz się wysokości lub przejawiasz skłonności samobójcze, spróbuj wybrać inny sposób walki ze swoimi słabościami lub realizacji swoich zamiarów.